15 September, 2008

manang, hindi ka ba naman sobrang dikit sa kanya, ha?


well, at least manang pinky's having a great time...mang-inggit ba?
whahahahaha!!!

No comments: