19 August, 2009

tell me not in mournful numbers...
I shall speak this is the vernacular, Perhaps it will come across the way it should...

May mga tao talagang kung magsalita o magparinig eh akala mo sila ang iniwan mo sa gitna ng kawalan, ano? Minsan nga naman, kung wala ka nang silbi ay itatapon ka na lang gaya ng gamit na napagsawaan... Mahirap marinig yung mga salitang, "Parang wala tayong pinagsamahan ah," pero minsan nga naman magagawa mong masambit katagang ito...

there's a point about people's worth i wish to hammer on here, but it's so not worth it at this point... this is me, smug, knowing I made the right choice.thus spake, the Barefoot Baklesa

No comments: