29 April, 2010

Oh gods oh gods, are you there? [text message banter during an unexpected april shower]
I just had to share these exchanges through text... It lifted my mood a little -considering the the week i have been having [having being the operative word], and give or take that the person on the other end was located in central luzon for that matter. Here goes:

Drake: Yehey! Mahal talaga ako ni Bro, ang lakas ng ulan, migs!

Niki: Teka lang, tatawagan ko si Bro ha, baka kasi si Shiva o si Vishnu ang may gawa.

Drake: Si Hades daw. Hehehe!

Niki: Mali, si Horus daw may gawa. Nadapa at nadali yung pitsel ni Santa Martha kaya bumuhos ang ulan.

Drake: Nabitawan nga ni Horus yung jug sa Pampanga. Lakas ulan may bits of ice pa o.

Niki: Nagalit si Santa Martha, best pitcher daw niya yon... Hahatawin yata si Horus ng basket of grapes.

Drake: Ako heto, sobrang tuwa. Sarap pakinggan ng mga kulog at makita Thunder bolts ni Tatay Zeus.Well, primera lluve de mayo [the first rain of May] is hopefully around the corner... Here's praying to the heavens that this insufferable heat will pass... Soon.Thus spake the Barefoot Baklesa

No comments: